Διοικητικό Συμβούλιο

Τo παρόv Δ.Σ. της Εvώσεως  απoτελείται από τoυς :

    1. Πρόεδρος, ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου
    2. Αντιπρόεδρος, ο κ. Γιώργος Δήμας
    3. Γραμματέας, ο κ. Τάσος Μπούρας
    4. Ταμίας, ο κ. Γιώργος Μιχαλόπουλος

τακτικά μέλη ο  κ. Ανδρέας Κουρής, ο  κ. Κωνσταντίνος Νικόλτσιος και ο κ. Σωτήρης Πουλόπουλος

αναπληρωματικά μέλη ο κ.  Δημήτρης Στεφανάκης και ο κ.  Κώστας Γκαβούνας