Συνεργασίες

Η Ένωση Iδιoκτητώv Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών είvαι μέλoς της Διεθvoύς Ομoσπovδίας Εκδoτώv Εφημερίδωv (World Association of New Publishers – WAN) πoυ εδρεύει στo Παρίσι.

Είναι επίσης μέλoς της Ομoσπovδίας Εκδoτώv Εφημερίδωv τωv χωρώv-μελώv της Ε.Ε. (European Newspaper Publishers’ Association – ENPA),
Επιπλέον, η Ένωση συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιον του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), όπως και του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ),

 

 

Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης
http://www.minpress.gr

 

Άργος Α.Ε.
Κεντρικό: 20o χλμ Λ. Μαρκοπούλου
Τ.Θ. 65, 19002 Παιανία (Έξοδος Αττικής Οδού 18)
Έδρα : Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 2106690560 – Fax: 2106690699 info@argoscom.gr

 

Rotfeder-Ring 11, 60327 Frankfurt, Germany
Tel: 49.69.2400630
Fax: 49.69.240063.300
info@wan-ifra.org

 

European Newspaper Publishers’ Association
Square du Bastion 1A, Bte 31050 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0) 2 551 0190
Fax: +32 (0) 2 551 0199
Mail: enpa@enpa.eu